Afschaffing Pensioen in eigen beheer…

Afschaffing Pensioen in eigen beheer…

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv? Dan is het volgende voor u van groot belang:

Op Prinsjesdag 2016 diende staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bij het Parlement een wetsvoorstel in om het pensioen in eigen beheer af te schaffen. Als het Parlement dit wetsvoorstel goedkeurt, kunt u met ingang van 1-1-2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U moet dit pensioen vóór 1-1-2017 premievrij maken. Stoppen met pensioenopbouw in eigen beheer moet gebeuren in een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Besluit AVA). Het Besluit van de AVA moet vóór 1-1-2017 zijn genomen. Anders is het pensioen in eigen beheer op 1-1-2017 fiscaal bovenmatig. Met alle (ongewenste) gevolgen van dien. Na dit jaar kunt u beslissen of u het opgebouwde pensioen in eigen beheer wilt afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening bij de bv. Welke keuze kunt u maken? Als u vóór 1 januari 2017 pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd kunt u uw pensioen: 1. afkopen; of 2. omzetten in een oudedagsvoorziening bij de bv; of 3. premievrij maken. Gebruik jaarlijkse schenkingsvrijstellingen Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Voor het jaar 2016 gelden de volgende vrijgestelde bedragen: • Kinderen: 5.304 euro. • Kleinkinderen en derden: 2.122 euro. Benut de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kinderen Voor schenkingen aan kinderen kan eenmalig onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. In 2016 bedraagt deze vrijstelling voor kinderen (of hun partner) in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar eenmalig 25.449 euro. Voor schenkingen voor een dure studie of een eigen woning van het kind bedraagt dit eenmalig vrijgestelde bedrag onder voorwaarden zelfs 53.016 euro. U kunt de eenmalig verhoogde vrijstelling ook toepassen als uw eigen kind al ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar is. Stel schenking eigen woning aan derden uit tot 2017 Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Dit geldt ook voor een schenking ter aflossing van een oude restschuld. De eigen woning kan buiten Nederland zijn gelegen. Tussen de schenker en de verkrijger is geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag binnen de relatie van schenker en verkrijger maar eenmaal beroep op deze verhoogde vrijstelling worden gedaan. De schenking mag wel over drie jaren worden gespreid. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die 100.000 euro geen erfbelasting te betalen. Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Mis de vrijstelling niet. Neem altijd contact op met uw adviseur als u van deze regeling gebruik wilt maken. Vul schenking eigen woning aan uw kinderen aan in 2017 Alleen in 2017 of in 2018 kunt u uw schenking eigen woning van 2015 of 2016 aan uw kind nog belastingvrij aanvullen tot 100.000 euro door gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling. Let wel, de vrijgestelde aanvulling is maximaal 100.000 euro verminderd met het vrijstellingsbedrag dat in het jaar van de aanvulling (2017 of 2018) geldt. Dit is ongeacht of de vrijstelling destijds in 2015 of 2016 volledig is benut. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al beroep gedaan heeft op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer voor uw kind open. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig heeft benut. ! Stel voornemen tot verhuur eigen woning uit tot na 1 januari 2017 Als u uw eigen woning verhuurt, wordt deze niet meer gezien als eigen woning, maar als beleggingsvermogen. Daardoor verplaatst uw box 1-woning zich in de meeste gevallen naar box 3. Als u de woning pas vanaf 2 januari verhuurt, dan zal de woning in 2017 niet in de box 3-heffing worden meegenomen. Daarmee kunt u zonder enige moeite mogelijk een leuk belastingvoordeel behalen. Let op! Met de nieuwe regels kunt u veel belastingvoordeel behalen en mogelijk ook een hoop fiscale problemen in uw bv oplossen. Maar als u niet nog dit jaar actie onderneemt, kan er fiscaal gezien heel veel mis gaan. Neem zo snel mogelijk contact op met uw adviseur.

Bron: http://www.belastingraadgevers.nl/