15 februari 2018

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien […]
9 februari 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen […]
8 februari 2018

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De goedkeuring heeft betrekking op een onbedoelde beperking […]
24 november 2016

Overweeg een extra aflossing…

Overweeg een extra aflossing op uw hypotheek Sinds 2013 zijn er aflossingsvoorwaarden verbonden aan het recht op hypotheekrenteaftrek. Als huiseigenaar moet u om te beginnen uw […]
24 november 2016

Afschaffing Pensioen in eigen beheer…

Afschaffing pensioen in eigen beheer Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv? Dan is het volgende voor u van groot belang: Op Prinsjesdag 2016 diende staatssecretaris […]
24 november 2016

Opschorting Wet DBA…

Opschorting handhaving Wet DBA Bent u zzp’er of een opdrachtgever die met zzp’ers werkt? Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en […]
24 november 2016

Huurkosten onzelfstandige werkruimte…

Trek huurkosten onzelfstandige werkruimte nog in 2016 af Tot 1 januari 2017 is het onder voorwaarden mogelijk om huurkosten van de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning […]
24 november 2016

Oninbare vorderingen…

Nieuwe regeling voor oninbare vorderingen Met ingang van 1 januari 2017 wordt de regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen eenvoudiger. Stuurt u […]
19 augustus 2016

zzp’ers kunnen huurhuis aftrekken…

Zzp'ers met een huurhuis opgelet: je betaalt mogelijk véél te veel belasting
19 augustus 2016

Toolkit DBA voor opdrachtgevers…

toolkit wet DBA
1 oktober 2015

De bijtelling in 2017

De autobrief II in het kort: – algemene bijtellingspercentage gaat van 25% naar 22% – aantal bijtellingscategorieën gaat stapsgewijs van vijf in 2015 naar twee in […]
16 september 2015

Dit effect heeft Prinsjesdag 2015 op uw portemonnee

Op Prinsjesdag worden traditiegetrouw de kabinetsplannen voor het komende jaar gepresenteerd. Hierbij een kort overzicht wat dit voor uw portemonnee betekent. INKOMEN – De lasten van […]
28 augustus 2015

Belastingvrijstelling voor schenkingen verruimd

De belastingvrijstelling voor schenkingen wordt vanaf 2017 verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen naar eigen keuze. Het geld moet worden besteed […]
28 augustus 2015

Belasting voor kleine spaartegoeden gaat omlaag

Coalitiepartijen VVD en PvdA zouden het eens zijn geworden over het belasten van spaargeld. Kleine spaarders betalen minder belasting, terwijl mensen met spaargeld of vermogens boven […]
7 december 2014

Maand langer voor belastingaangifte IB 2015

Belastingplichtigen krijgen volgend jaar een maand uitstel voor het doen van aangifte Inkomstenbelasting. De aangifte hoeft dan pas op 1 mei 2015 binnen te zijn in […]