CPB: Stamrechtvrijstelling vervalt vanaf 2014…

CPB: Stamrechtvrijstelling vervalt vanaf 2014…

CPB, NR: 15 september 2013 Belastingtijdvak: 2014 Stamrechtvrijstelling vervalt vanaf 2014 / beperkingen opnemen bestaande stamrechttegoeden vervallen / geen inflatiecorrectie / hypotheekrenteaftrek verder beperkt / wijzigingen heffingskortingen / accijnzen omhoog / afschaffing MRB-vrijstelling oldtimers Uit de op zondag 15 september 2013 uitgelekte Macro Economische Verkenning 2014 van het Centraal Planbureau blijkt onder andere het volgende: Per 1 januari 2014 zullen de schijfgrenzen en heffingskortingen niet voor inflatie worden geïndexeerd en wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Verder vervallen de beperkingen voor het opnemen van bestaande stamrechttegoeden in combinatie met een 20% belastingvrijstelling wanneer het volledige tegoed in 2014 wordt opgenomen. Voor het bedrijfsleven stijgen de lasten onder andere door een verhoging van de verhurdersheffing, een verhoging van de WW-premies en de resolutieheffing voor banken in verband met de nationalisatie van SNS REAAL. Voorts wordt met ingang van 1 januari 2014 het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd met 0,5%. De opbrengst wordt teruggegeven door de bovengrens van de derde schijf te verhogen. Ook zal de algemene heffingskorting worden verhoogd met 100 euro, maar tegelijkertijd wordt deze inkomensafhankelijk gemaakt door deze af te bouwen binnen de tweede en derde schijf. Voor wat betreft de accijnzen wordt de accijnzen op diesel met 3 ct/l en lpg met 7 ct/l verhoogd en worden de accijnzen op bier, wijn, overige alcoholische dranken en frisdrank eveneens verhoogd. De bezitters van oldtimers zullen ook niet worden ontzien. Voor hen vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. De kabinetsplannen voor volgend jaar worden dinsdag op Prinsjesdag officieel bekend gemaakt.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.