Gevolgen particuliere eigenaren van zonnepanelen in Nederland

Gevolgen particuliere eigenaren van zonnepanelen in Nederland

Gevolgen van arrest Fuchs voor particuliere eigenaren van zonnepanelen in Nederland Het Europese Hof van Justitie heeft in een arrest van 20 juni 2013 (C-291/12) geoordeeld dat een woningbezitter die zonne-energie produceert kan worden aangemerkt als een BTW-ondernemer. Het gaat in die zaak om de Oostenrijkse eigenaar van een woning, Fuchs, die een fotovoltaïsch systeem (zonnepanelen) heeft geïnstalleerd dat elektriciteit produceert, maar niet kan opslaan. De productie op jaarbasis bedraagt minder dan het jaarlijkse verbruik van het huishouden. Naar aanleiding van deze uitspraak van het Hof van Justitie hebben de Kamerleden Omtzigt en Mulder (beiden CDA) op 24 juni 2013 Kamervragen gesteld. Zij vragen zich af waarom de Duitse regering zich wel gevoegd heeft in de zaak en de Nederlandse regering niet, terwijl er voor Nederland toch een groot belang op het spel stond. Zij vragen verder of elke persoon die zonnepanelen heeft en energie terug levert een verplichting heeft tot BTW-aangifte en de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op de kleine ondernemersregeling. Voorts wordt onder meer gevraagd onder welke omstandigheden en met hoeveel jaar terugwerkende kracht mensen de BTW, die zij betaald hebben over zonnepanelen, de installatie van zonnepanelen en een deel van de constructie waarop ze hem geplaatst hebben, via de vooraftrek kunnen terugontvangen. De staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken moeten de vragen nog beantwoorden. Particuliere eigenaren van zonnepanelen die zich momenteel melden aan de balie van de Kamer van Koophandel (KvK), worden door de KvK niet aangemerkt als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet en worden daarom ook niet ingeschreven als ondernemers. Zij worden verwezen naar de website van de Belastingdienst waar zij een BTW-nummer kunnen aanvragen. Dit blijkt uit een persbericht op de website van de Kamer van Koophandel.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.