Huurkosten onzelfstandige werkruimte…

Huurkosten onzelfstandige werkruimte…

Trek huurkosten onzelfstandige werkruimte nog in 2016 af

Tot 1 januari 2017 is het onder voorwaarden mogelijk om huurkosten van de onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in aftrek te brengen op uw winst. Dit geldt zowel voor IB-ondernemers als resultaatgenieters. Vanaf 2017 vervalt deze mogelijkheid en wordt een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning op dezelfde manier behandeld als een onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. De aftrekpost voor zelfstandige werkruimte in huur of koopwoningen blijft wel bestaan.

bron: http://www.belastingraadgevers.nl/