Jaarrekening

Jaarrekening opstellen voor de fiscus en voor uw onderneming

Als ondernemer moet u aan bepaalde eisen voldoen. Het opstellen van een jaarrekening is iets waar u als ondernemer niet omheen kunt. De Kamer van Koophandel moet uw jaarafsluiting immers op tijd binnen hebben. Op deze jaarrekening moet de balans staan, de winst- en verliesrekening en uiteraard een toelichting op beide delen. Wij helpen u graag verder bij het opstellen van de juiste documenten. Ook leggen we de twee verschillende soorten uit.

Wat is een fiscale jaarrekening?

Een fiscale jaarrekening is een overzicht van de economische situatie binnen uw onderneming. U heeft hier geen enkele vrijheid in: de eisen staan vast. De fiscale rekening is de basis voor de uiteindelijke belastingaanslag in de vorm van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wat is de bedrijfseconomische variant?

Een bedrijfseconomische jaarrekening is de concrete en werkelijke situatie. Er zijn geen eisen van de fiscus waarmee rekening gehouden hoeft te worden. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft duidelijk inzicht in het actuele vermogen van de onderneming en de resultaten die behaald zijn. Dit overzicht wordt vaak gebruikt bij het zoeken naar nieuwe investeerders of de verkoop van de onderneming.

Welke onderdelen moeten op de jaarrekening staan?

De balans vormt samen met de winst- en verliesrekening het jaaroverzicht. De balans is het overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) binnen uw onderneming op een bepaalde dag. Aangezien de meeste bedrijven het kalenderjaar aanhouden bij de boekhouding, is de balans nagenoeg altijd op 31 december opgesteld.

Een winst- en verliesrekening is een andere naam voor de resultatenrekening ofwel het resultaatrapport. In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven weergegeven over een bepaalde periode waarbij het getal onder de streep de uiteindelijke winst of het verlies is.

Het beste resultaat met zo min mogelijk werk?

U bent ondernemer en u wilt ondernemen. Tegelijkertijd is het belangrijk om te weten hoe het bedrijf ervoor staat en moeten rapporten op tijd aangeleverd worden. Wilt u zoveel mogelijk resultaat en advies en zo min mogelijk werk? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan bij hét administratiekantoor in Katwijk.