Maandelijkse werkbonus via loonstrookje

Maandelijkse werkbonus via loonstrookje

Het kabinet is van plan om vanaf volgend jaar de werkbonus ook voor de loonbelasting in te voeren. Dat is af te leiden uit de Fiscale Verzamelwet 2013 die de ministerraad eind mei aan de Tweede Kamer aanbood. Deze heffingskorting bestaat nu al in de inkomstenbelasting. Om de behandeling van alle fiscale wetsvoorstellen wat te spreiden, stuurt de ministerraad vóór het zomerreces ieder jaar een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen naar de Tweede en Eerste Kamer. In het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 (pdf) is opgenomen dat de werkbonus die sinds 2013 voor de inkomstenbelasting geldt, per 1 januari 2014 ook voor de loonbelasting gaat gelden. Het is een logisch vervolg op de aankondiging van deze uitbreiding in het Belastingplan dat vorig jaar op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Voor werkbonus niet meer wachten tot na afloop kalenderjaar Het uitbreiden van de werkbonus naar de loonheffingen betekent dat oudere werknemers die voor de werkbonus in aanmerking komen, dit voordeel straks maandelijks automatisch via hun loonstrookje kunnen krijgen. Nu moeten ze de extra heffingskorting nog na afloop van het kalenderjaar via de inkomstenbelasting claimen of kunnen ze hem maandelijks van de Belastingdienst krijgen via de voorlopige aanslag. De werkbonus geldt dit jaar voor werknemers die in 1949, 1950, 1951 of 1952 zijn geboren en in 2013 een loon ontvangen dat tussen de € 17.139 en € 33.326 ligt.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.