Nieuws

4 juli 2019
aftrekposten bij de belasting

Aftrekposten belasting: de 3 grootste valkuilen

Aftrekposten bij de belasting: de 3 fouten die u ook maakt Aftrekposten bij de belasting, niets is zo belangrijk tijdens de aangifte. Ongeacht of u particulier, […]
4 juni 2019
een goede belastingadviseur vinden

Hoe herkent u een goede belastingadviseur?

Een goede belastingadviseur vindt u binnen 3 minuten! Een goede belastingadviseur herkent u aan glimmende schoenen, een donkerblauw 3-delig kostuum en uiteraard een koffertje met cijferslot. […]
6 mei 2019
omzetbelasting en btw

Omzetbelasting, essentiële informatie voor succesvolle ondernemers!

Omzetbelasting, dit mag u echt niet missen Over de omzetbelasting is altijd veel te doen. Zeker nu er nieuwe regels voor vrijstelling zijn. Menig zzp’er gaat […]
4 april 2019
tips bij de belastingaangifte

Tips bij de belastingaangifte die u geld opleveren

5 tips bij de belastingaangifte die u veel geld besparen Nu het weer hoog tijd is om aan het werk te gaan met de blauwe enveloppen, […]
7 maart 2019
aangifte inkomstenbelasting 3 vragen

De 3 meest gestelde vragen over de inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting: antwoorden op 3 vragen die u wakker houden Ondernemers en particulieren maken zich in Nederland op voor de aangifte van de inkomstenbelasting over 2019. Sinds […]
15 maart 2018

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële […]
15 maart 2018

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter […]
15 maart 2018

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het niet betalen van parkeerbelasting of bij overschrijding van de parkeertijd kan een […]
9 maart 2018

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen […]
8 maart 2018

Arbeids- of stageovereenkomst?

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stageovereenkomst. Er […]
8 maart 2018

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover niemand tijdens een plenaire vergadering […]
8 maart 2018

Onzakelijke lening

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde […]
1 maart 2018

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders niet mocht gebruiken als bewijsmateriaal. Volgens […]
1 maart 2018

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waardepeildatum 1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt inmiddels […]
1 maart 2018

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting […]