Opschorting Wet DBA…

Opschorting handhaving Wet DBA

Bent u zzp’er of een opdrachtgever die met zzp’ers werkt? Op dit moment is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Dit leidt tot zorgen en onzekerheid over werk en inkomen. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën begrijpt dat deze zorgen ingrijpend zijn. Deze onzekerheid over de Wet DBA moet volgens Wiebes dan ook snel zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarom is de handhaving opgeschort tot de knelpunten zijn opgelost. In ieder geval zal er tot 1 januari 2018 niet worden gehandhaafd. Hiermee heeft Wiebes een duidelijk signaal afgegeven dat opdrachtgevers en zzp’ers er niet van uit hoeven te gaan dat er toch sprake is van een dienstbetrekking als dat uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Maak gebruik van deze duidelijkheid.

 

bron: http://www.belastingraadgevers.nl/