Toolkit DBA voor opdrachtgevers…

Toolkit DBA voor opdrachtgevers…

toolkit wet DBA

Toolkit DBA voor opdrachtgevers

Als u met een opdrachtnemer gaat werken, moet u bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Twijfelt u? Dan kunt u een modelovereenkomst gebruiken. Als u en uw opdrachtnemer volgens zo’n overeenkomst werken, weet u zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking: u hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. In deze ‘Toolkit DBA voor opdrachtgevers’ vindt u informatie over hoe u dat aanpakt.

Klik op deze link voor meer informatie en de toolkit:  http://bit.ly/toolkitdba