Voorlopige teruggave


Voorlopige teruggave

Heeft u bijzondere uitgaven dan kunt u aan het begin van het jaar een voorlopige teruggave aanvragen. In plaats dat u na afloop van het jaar pas uw belastinggeld terugkrijgt, ontvangt u dit bij een voorlopige teruggave direct maandelijks op uw rekening. U kunt in de volgende situaties een voorlopige teruggave aanvragen:

Hypotheekrente en kosten rijksmonument

De door u betaalde hypotheekrente voor de aankoop en onderhoud van de woning is voor u aftrekbaar. Bewoont u een pand met de duiding rijksmonument, dan zijn tevens de onderhoudskosten aftrekbaar

Ziektekosten

Een aantal specifieke zorgkosten is nog steeds aftrekbaar en dit kan voor u een behoorlijk fiscaal voordeel opleveren..

Overige aftrekposten:

 • Kosten levensonderhoud kinderen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien
 • Kosten voor de alimentatie van de ex-partner
 • Studiekosten
 • (Periodieke) giften aan kerkelijke instellingen en goede doelen (ANBI en SBBI)
 • Lijfrente
 • Reisaftrek openbaar vervoer naar uw werk

Teruggave ingehouden loonbelasting

Vakantiebaan of (bij)baan gehad? Was je toen 29 jaar of jonger? Dan krijg je waarschijnlijk belasting terug. Je werkgever heeft de belasting ingehouden op je loon. De te veel ingehouden belasting kun je terugkrijgen. En dat kan aardig oplopen, soms wel tot enkele honderden euro’s.

Belasting terugvragen kan tot maar liefst 5 jaar terug. Dus niet alleen over 2014, maar ook over de jaren 2013, 2012, 2011 en 2010. Wij rekenen graag voor je uit hoeveel belastinggeld je terug kunt krijgen. Bel ons voor een afspraak. Mocht uit de berekening blijken dat je toch geen recht hebt op een teruggave dan brengen wij je geen kosten in rekening.

Toeslagen

U kunt bij de belastingdienst een aantal toeslagen aanvragen. De hoogte van het uit te keren bedrag is afhankelijk van uw inkomen. Wij kunnen voor u berekenen of u voor een of meerdere toeslagen in aanmerking kunt komen. De volgende toeslagen zijn beschikbaar:

 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebondenbudget
 • Schenken en erven

Schenken bij leven kan verstandig zijn om een hoge aanslag na overlijden te vermijden. In het geval van een schenking is mogelijk schenkbelasting verschuldigd. (Voorheen werd dit schenkingsrecht genoemd). Een persoon hoeft pas schenkbelasting te betalen als deze in een periode van een kalenderjaar meer dan het vrijgestelde bedrag krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar. Als het om een schenking van ouder(s) aan kind gaat, is het bedrag hoger. Van een schenking aan een kind is sprake als een deel van het vermogen overgaat naar het kind zonder dat het kind daarvoor een tegenprestatie levert (bijvoorbeeld wanneer u eigen geld overmaakt op de rekening van uw kind). Let op: vermogen is niet alleen geld. Ook onroerend goed (bv. een woning) en effecten (aandelen, opties) behoren tot uw vermogen.

Erft u dan moet over de erfenis erfbelasting en successierechten worden betaald. Wat valt onder een erfenis? Dit kunnen bezittingen in goederen zijn, aandelen, kunst en in geld. De schulden kunnen consumptieve leningen zijn zoals een persoonlijke lening of doorlopend krediet, maar ook bijvoorbeeld een schuld met een onderpand, zoals een hypotheek. Hoe de erfenis wordt verdeeld hangt onder meer af van de vraag of er een testament waarin de overledene heeft aangegeven hoe het vermogen onder de erfgenamen verdeeld moet worden. Is er geen testament beschikbaar, dan geldt het wettelijk erfrecht. Het wettelijk erfrecht regelt dat de langstlevende partner of echtgenoot de beschikking krijgt over de erfenis en de kinderen een vordering op de langstlevende.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag vraagt u aan voor uzelf én uw eventuele partner. Iedereen die premie betaalt voor een ziektenkostenverzekering kan in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Of u de toeslag krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen premie. Voor deze kinderen krijgt u daarom geen zorgtoeslag. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf de zorgtoeslag aanvragen. De hoogte van uw zorgtoeslag verschilt per situatie en is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw (verzamel)inkomen. Wij kunnen dit voor u uitrekenen en aanvragen zonder Digid!

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor het huren van een woning. Om in aanmerking te komen, mag de huur niet te hoog zijn. Bovendien mogen en inkomen en het vermogen niet boven een bepaalde grens uitkomen. De voorwaarden zijn:

 • De woning moet zelfstandig zijn en een eigen voordeur hebben (kamerhuurders komen vaak niet in aanmerking.
 • Tevens gelden er inkomensgrenzen
 • De aanvrager is 18 jaar of ouder
 • De aanvrager bezit de Nederlandse nationaliteit of is in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • De huur mag ook niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van zijn of haar inkomen en de hoogte van de huur. De huurtoeslag kan oplopen tot maximaal €300. Bedragen die lager zijn dan €24 worden niet uitbetaald.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag die u kunt aanvragen, bestaat meestal uit 2 delen:

 • De overheidsbijdrage. (Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen).
 • Als u werkt: de werkgeversbijdrage. U kunt per maand voor elk kind maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Dit maximum geldt voor elke vorm van kinderopvang. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het soort opvang.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Als u kinderen hebt onder de 18 jaar, kunt u misschien kindgebonden budget bij de belastingdienst aanvragen. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn. Ook de leeftijd van uw kinderen is van belang. Als uw kinderen 12 of 16 jaar worden, krijgt u meer kindgebonden budget.

Om kindgebonden budget te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U of de andere ouder krijgt kinderbijslag. Als uw kind 16 of 17 jaar is, en u en de andere ouder krijgen geen kinderbijslag voor uw kind, dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden
 • Het (gezamenlijke) inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook.

Wilt u een toeslag aanvragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag. Twijfelt u of u recht hebt op een toeslag, ook in dat geval adviseren wij u een afspraak met ons te maken. Mocht blijken dat u toch geen recht hebt op een toeslag dan brengen wij u geen kosten in rekening.

 

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.