Wijzigingen vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO

Wijzigingen vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO

Wijzigingen vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO Sinds 1 januari 2013 geldt een vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/WMO. Omdat deze in de praktijk heeft geleid tot diverse ongewenste effecten, heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 26 juni 2013 onder andere de volgende wijzigingen toegezegd: Voor mensen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en in een AWBZ-instelling verblijven, wordt de vrijstelling van het vermogen verhoogd met € 10.000. Dit gebeurt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2014 • Voor alle cliënten die AWBZ-zorg ontvangen, wordt geregeld dat uitkeringen voor letselschade en bepaalde eenmalige uitkeringen niet meetellen voor de eigen bijdrage. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 • Mensen die voor 1 januari 2013 al in een AWBZ instelling verbleven en een onverkocht huis hebben (dat op 1 januari 2011 in box 3 viel), kunnen op aanvraag bij het CAK, tot het moment van verkoop van de woning (maar maximaal vier jaar) uitstel van betaling krijgen. De betalingsregeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 worden ingevoerd De brief met alle toezeggingen is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.