Fiscale verzamelwet 2013 / nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging

Fiscale verzamelwet 2013 / nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging

Staatssecretaris Weekers (Financiën) heeft de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel beantwoord. Tevens is er een nota van wijziging verschenen. De fiscale verzamelwet 2013 wijzigt verschillende belastingwetten (met inbegrip van enkele belastingwetten die gelden in Caribisch Nederland), zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein. De vragen van de Kamer en de antwoorden van Weekers hebben betrekking op de meest opvallende wijzigingsvoorstellen in het wetsvoorstel en deze gaan over het volgende: De per 1 januari 2013 in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen werkbonus wordt per 1 januari 2014 eveneens opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. Hierdoor kan deze heffingskorting vanaf 1 januari 2014 door de werkgever worden toegepast. Op die wijze ontvangen de daartoe gerechtigde werknemers de werkbonus automatisch maandelijks via hun loonstrookje, in plaats van na afloop van het jaar of maandelijks van de Belastingdienst via de voorlopige aanslag. Voorts wordt in dit wetsvoorstel het verlaagd tarief voor isolatie, renovatie en herstel van woningen voor de periode 1 maart 2013 – 1 maart 2014 wettelijk verankerd. Tenslotte wordt de btw-vrijstellingsgrens van 31.765 euro voor leveringen en diensten voor fondswervende activiteiten voor sportverenigingen verhoogd naar 50.000 euro. In de praktijk gaat het hierbij vooral om sponsorbijdragen door ondernemers waartegenover de sportvereniging reclame maakt. Tegelijk met de verhoging van de fondswervingsgrens wordt de huidige kantineregeling voor sportverenigingen ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van overleg met de georganiseerde sportwereld en hangt samen met de praktische problemen die de sportwereld ondervond met de kantineregeling.

Contact opnemen

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.